به گزارش روابط عمومی موسسه اقبال دکتر تاجری سرپرست موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری باتفاق معاونت آموزشی و مدیریت فرهنگی و روابط عمومی با جناب آقای محمد شهریار سرکنسول جمهوری اسلامی پاکستان در  مشهد مقدس دیدار و گفتگو کرد . در این دیدار دکتر تاجری ضمن ابراز خوشوقتی از حضور در کنسولگری پاکستان در سخنانی اظهار داشت : اگر انگلیسی‌ها…