اقبال شناسی

جلسه هم افزایی با حضور کنسول محترم جمهوری اسلامی پاکستان در مشهد

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری ، جلسه ای به منظور هم فکری و هم اندیشی جهت اهداف آموزشی و پژوهشی و تعامل فی مابین به ویژه در خصوص ایجاد سامانه اقبال شناسی با حضور کنسول جمهوری اسلامی پاکستان در مشهد، ریاست موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و تعدادی از همکاران موسسه در سالن جلسات موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برگزار شد.

 

0 thoughts on “جلسه هم افزایی با حضور کنسول محترم جمهوری اسلامی پاکستان در مشهد”

Write a Reply or Comment